บริษัท อรุณ สิริ แลนด์ จำกัด

128/2 หมู่6 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 9 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่